• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/pages/EtA-Ormancilik-M%C3%BChendislik-M%C3%BC%C5%9Favirlik/186374071461014
 • https://twitter.com/ormanizni

Orman İzinleri

ORMAN İZİNLERİ

Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara "Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından 27 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.

 • Arazide yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması
 • Çalışma ve tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi
 • Maden Sahaları, Arama Işletme Altyapı,Tesis Izin Dosyası Tanzimi
 • Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri
 • Define Arama İzinleri
 • Kömür Ocağı İzinleri
 • Eski Maden Sahaları İçin Arazi Rehabilitasyon Projeleri
 • Maden ve Petrol Arama ve Işletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen)
 • Maden ve Petrol Arama ve Işletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren)
 • Işletme Tesisi Alt Yapı Tesis Izni Dosyası
 • (HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • Hes Depolama Sahası Proje Tanzimi 
 • (GES) Güneş Enerji Santrali Ön İzin Dosya Tanzimi
 • (GES) Güneş Enerji Santrali Kesin İzin Dosya Tanzimi
 • (RES) Rüzgar Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • Rüzgar Ölçüm Direği İzni Dosya Tanzimi
 • Rüzgar Elektrik Santralı Ön İzin Dosyası 
 • Rüzgar Enerji Santralı (RES) Kesin İzin
 • (ENH)Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı
 • Rüzgar Olcum Direği Izin Dosya Tanzimi
 • HES,GES,RES Revizyonu Dosya Tanzimi 
 • Su İsale hattı, Atık Su, Doğalgaz hatları ve Yol Güzergahı vb. Dosya Tanzimi
 • 17.ve 18.maddeye Göre Verilecek Diğer İzinlerde Dosya Tanzimi 
 • Su Kuyusu vb. İşlerle ilgili İzin Dosyası Tanzimi
 • 16,17 ve 18 nci Maddeye göre Diğer Ön İzin Dosya Tanzimi
 • Otlatma Planlarının Hazırlanması (Ormanlarda, otlaklarda, kışlak ve yaylaklarda)
 • Türk Telekom Telefon Hattı ve RL Enerji Hattı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • GSM Baz İstasyonları Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • Özel ağaçlandırma Müracaat Dosyası ve Koord. Özet Çizelgesi Hazırlanması 
 • Özel Ağaçlandırma Uygulama Projeleri
 • Özel İmar İhya ve Özel Erezyon Kontrolü Uygulama Projeleri 
 • Özel Ağaçlandırma, Özel İmar İhya ve Özel Erezyon Uygulama Projesi Revizyonu
 • Ağaçlandırma Uygulama Projesi
 • Erezyon Konturolü Uygulama Projesi
 • Orman İçi Orman Kenarı ve Orman Üst sınırı Mera ıslahı uygulama Projesi
 • Sel Kontrol Proje Yapımı
 • Çığ Kontrolü Proje Yapımı (jeoteknik zemin etüdü yapılması hariç)
 • Havza Bazında Çok Amaçlı(Erozyon Kontrolü,Ağaçlandırma Rehabilitasyon,Mera ıslahı, Yeşil Kuşak vb.) Proje Yapımı
 • Ağaçlandırma, İmar İhya, Mera Islahı ve  Erozyon Kontrolu  Projesi Revizyonu
 • Fidanlık Kuruluş Raporu
 • Özel Orman Fidanlığı Uygulama Projesi 
 • Fidanlık Projesi Revizyonu
 • Fidanlık Projesi 
 • Bozuk Orman Alanlarının Rehabilitasyonu Projesi
 • Silvikültür Planı
 • Yangına Dayanıklı Orman Kurulması Projesi
 • Balık üretim tesisi orman izin dosyası
 • Turizm tesisi orman izin dosyası 
 • Dikili Ağaç Satışlarında Orman Mühendisliği ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Kent Ormancılığı
 • Özel Ormanlarda Amenajman Planı Yapılması
 • Özel Ağaçlandırma ve İmar İhya Sahalarında Amenajman Planı Yapılması
 • Amenajman Planı Yapılması
 • Orman Amenajman Planı Haritalarının Sayısallaştırılması
 • Ağaç Röleve Planı
 • Orman İçi Dinlenme Yeri Mesire Yeri Gelişim Projesi
 • Mesire Yerlerindeki Ormanlık Alanların 1/1000 ölçekli Haritalarının Yapımı
 • C Tipi Mesire Yerleri Alan ve Kullanım Dosyası Hazırlanması
 • Yaban Hayatı Koruma Geliştirme Sahalarının Planlanması
 • Yaban hayatı envanteri  yapılması
 • Orman Sınırları Aplikasyonu
 • Sonuçlandırma Dosyalarının Tanzimi,3402 sayılı Kadastro Kanunu Kapsamında ilan edilmiş kesinleşmiş tescilli yerlerde
 • Parsel Krokileri
 • Özel Ormanlarda Yapılacak Yol Şebeke Plan Projesi
 • Orman Yolları Planlama Projesi
 • Orman Yolları Aplikasyon Çalışmaları
 • Gümrüklerde Yapılacak Bilirkişilik- Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik hizmetleri
 • İletişim Panosu İzin Dosyası Hazırlanması
Antalya da Emlak
Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.877228.9929
Euro31.134931.2597
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret265806
QR Kod